Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie pomocy publicznej i obsługi prawnej w Projekcie „re_source: Global Acceleration Venture”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5. Programy akceleracyjne – Poland Prize Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój