Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr DIK.450.8.2022.MZ na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W związku z upływem terminu składania ofert za zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ŁSSE S.A., ŁSSE informuje, że wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego.