Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr 9 /2022 na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK”.