Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

Zapytanie ofertowe nr 11/2021 na Zakup samochodu służbowego na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.