Zapytanie rynkowe na wpisanie Podmiotów do Katalogu Usług wspierających zagraniczne startupy biorące udział w Programie Re_source realizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (ŁSSE) w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

 

OGŁOSZENIODAWCA
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
NIP 725-148-68-25
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź

 

Osoby do kontaktu:

 

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług oferowanych w Programie Re-source, ŁSSE S.A. zdecydowało się stworzyć Katalog usług dla Startupów biorących udział w Programie. Dzięki stworzonemu katalogowi Startup biorący udział w Programie może mieć pewność, że usługodawcy, których Oferty usług, znajdą się w Katalogu zostali zweryfikowani przez ŁSSE S.A. pod względem jakości świadczonych usług, a cena usługi odpowiada stawkom rynkowym. Wybrane podmioty muszą posiadać doświadczenie w zakresie oferowanego wsparcia w ramach określonych usług, w tym dla cudzoziemców oraz posiadać odpowiednie zasoby kadrowe – liczbę osób dedykowanych do współpracy w ramach działania.

 

W ramach Katalogu usług Programu Re_source ŁSSE chce zapewnić startupom dostęp do usług z poniższych dziedzin:

  • Soft-landingu (pkt III.1),
  • Rozwoju – Mentorzy Biznesowi (pkt III.2),
  • Rozwoju – Mentorzy Inwestycyjni (pkt III.3),
  • Akceleracji – Mentorzy Operacyjni/Branżowi (pkt III.4),
  • Ogólnej – Początkowe wsparcie administracyjne, (pkt III.5),
  • Ogólnej – Wsparcie księgowe, (pkt III.6),
  • Ogólnej – Wsparcia HR’owego, (pkt III.7)

W ramach niniejszego zapytania dozwolone jest składanie ofert częściowych w ramach określonych usług.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: karolina.mentrycka@sse.lodz.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2021 r.