Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, informuje o zmianie w ogłoszeniu, opublikowanym w Pulsie Biznesu z dnia 24 kwietnia 2014 roku o rokowaniach, których przedmiotem będzie wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 1 oraz w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 1. 

W odniesieniu do Podstrefy Kutno, Kompleks 1 zmienia się następujące terminy:

1/ oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 10 czerwca 2014 roku do godz. 16.00.

2/ otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2014 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Pozostałe warunki rokowań pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje na temat rokowań udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 64.