Postępowanie konkurencyjne na świadczenie usługi ochrony hali produkcyjno-magazynowej ŁSSE w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27 (dz. nr ewid. 241/9, obr. W-8) połączonej z usługą sprzątania pomieszczeń socjalnych i usługą utrzymania w należytym porządku terenu zewnętrznego uwzględniającą pielęgnację zieleni i odśnieżanie, w tym drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 238 i 219, obr. W-8 m. Łodzi

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzka specjalna Strefą Ekonomiczną, ogłasza […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na świadczenie usługi ochrony hali produkcyjno-magazynowej ŁSSE w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27 (dz. nr ewid. 241/9, obr. W-8) połączonej z usługą sprzątania pomieszczeń socjalnych i usługą utrzymania w należytym porządku terenu zewnętrznego uwzględniającą pielęgnację zieleni i odśnieżanie, w tym drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 238 i 219, obr. W-8 m. Łodzi

TEST

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe BAR.WP.0932.0001.2023.AJ)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w dniu 03.03.2023r. w wyniku […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe BAR.WP.0932.0001.2023.AJ)

TEST

Postępowanie konkurencyjne na Przebudowę elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na Przebudowę elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G

TEST

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i mienia

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy na […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i mienia

TEST

Zapytanie ofertowe nr BAR.WP.0932.0001.2023.AJ na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe nr BAR.WP.0932.0001.2023.AJ na świadczenie […]

Czytaj dalej… from Zapytanie ofertowe nr BAR.WP.0932.0001.2023.AJ na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK”

TEST

Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje o unieważnieniu postępowania DIK.450.3.2023.ŁM, na wyłonienie […]

Czytaj dalej… from Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim

TEST

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie, wykonanie i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD do wnętrz budynku „G“ położonego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ulicy Tymienieckiego 22g w Łodzi

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonanie i […]

Czytaj dalej… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie, wykonanie i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD do wnętrz budynku „G“ położonego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ulicy Tymienieckiego 22g w Łodzi

TEST

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe nr DIK.450.3.2023.PD na wyłonienie […]

Czytaj dalej… from Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE

TEST

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie […]

Czytaj dalej… from Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27

TEST