Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe BAR.WP.0932.0001.2023.AJ)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w dniu 03.03.2023r. w wyniku […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe BAR.WP.0932.0001.2023.AJ)

TEST

Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje o unieważnieniu postępowania DIK.450.3.2023.ŁM, na wyłonienie […]

Czytaj dalej… from Informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim

TEST

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie […]

Czytaj dalej… from Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27

TEST

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe nr 9/2022)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w dniu 02.11.2022r w wyniku […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe nr 9/2022)

TEST

Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy z Wykonawcą w trybie postępowania konkurencyjnego dot. wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu porozbiórkowego na części działki o nr. ew. 80/39 obręb W-25 m. Łodzi, pomiędzy projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu rozbudowy budynku biura Zarządu ŁSSE, a ulicą Fabryczną“,

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku postępowania konkurencyjnego na […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy z Wykonawcą w trybie postępowania konkurencyjnego dot. wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu porozbiórkowego na części działki o nr. ew. 80/39 obręb W-25 m. Łodzi, pomiędzy projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu rozbudowy budynku biura Zarządu ŁSSE, a ulicą Fabryczną“,

TEST

Informacja o zawarciu umowy na kompleksowe świadczenie usług prawnych i szkoleniowych związanych z realizacją Programu Re_Open UK. (zapytanie ofertowe nr 8/2022)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w dniu 12 września 2022 […]

Czytaj dalej… from Informacja o zawarciu umowy na kompleksowe świadczenie usług prawnych i szkoleniowych związanych z realizacją Programu Re_Open UK. (zapytanie ofertowe nr 8/2022)

TEST

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na kompleksowe świadczenie usług prawnych i szkoleniowych związanych z realizacją Programu Re_Open UK. (zapytanie ofertowe nr 8/2022)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuję, że w dniu 05.09.2022r w wyniku […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy na kompleksowe świadczenie usług prawnych i szkoleniowych związanych z realizacją Programu Re_Open UK. (zapytanie ofertowe nr 8/2022)

TEST

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy na przygotowanie the Digital Alley – wirtualnego odwzorowania przestrzeni Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku postępowania DI.071.38.2022.MK dotyczącego […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu Wykonawcy na przygotowanie the Digital Alley – wirtualnego odwzorowania przestrzeni Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

TEST

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe nr 7/2022)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w dniu 23.08.2022r w wyniku […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe nr 7/2022)

TEST