Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa w niezmienionym składzie od 2016 roku.
Efektywna współpraca, sprawne zarządzanie oraz determinacja w działaniu zaowocowały powstaniem:

· jedynego w Polsce Technikum Automatyki i Robotyki oraz spółki pod nazwą Strefa Edukacji, oferującej szeroką ofertę szkoleniową,
· programów akceleracyjnych wspierających startupy i zapewniających dostęp do technologii współpracującym ze Strefą przedsiębiorcom,
· programu rozwoju kompetencji pracowników w województwie łódzkim – Strefa RozwoYou.
· programu Re_Open_UK skierowanego do firm, które ucierpiały w wyniku brexit,
· nowoczesnego centrum dla biznesu Re_Connect,
· Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (EDIH),
· programu eksportowego Re_Enter,
· Centrum Kreatywności „Fabryka”.